خبر

1399/09/19 - 14:46   220

بازدید مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا از کارخانجات ایران پوپلین

سریع القلم، صبح روز چهارشنبه 19 آذر ماه با حضور در شهر رشت از قسمت‌های مختلف کارخانجات نساجی ایران پوپلین بازدید کرد و در جریان آخرین تحولات این کارخانه قرار گرفت.

مسعود سریع القلم، مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، صبح امروز از بخش‌های مختلف کارخانجات ایران پوپلین بازدید کرد.

سریع القلم، صبح روز چهارشنبه  19 آذر ماه با حضور در شهر رشت از قسمت‌های مختلف کارخانجات نساجی ایران پوپلین بازدید کرد و در جریان آخرین تحولات این کارخانه قرار گرفت.

او همچنین از روند بازسازی و تعمیرات اساسی دستگاه های ریسندگی، بافندگی و رنگرزی این مجموعه بازدید کرد.

سریع القلم با حضور در قسمت های مختلف کارخانه، ضمن گفتگو با کارگران، ضمن ابراز رضایت از روند رو به رشد کارخانه، به جایگاه تاثیرگذار ایران پوپلین در رشد و ارتقا صنعت نساجی کشور اشاره  و همچنین تاکید کرد: با تغییر مدیریت کارخانه و اجرای برنامه های هلدینگ مدیریت توسعه پویا و گروه توسعه ملی هر روز شاهد بهبود وضعیت کارگران و جهش تولید مجموعه ایران پوپلین خواهیم بود.

گفتنی است این نخستین بازدید مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا پس از تغییرات مدیریتی در ایران پوپلین به شمار می‌رود. 

در این بازدید همچنین علی جهانگیر مدیرعامل شرکت ایران پوپلین و جمعی از مدیران و متخصصان، سریع القلم را همراهی کردند و او را در جریان جزییات روند پیشرفت و توسعه و برنامه های آتی قرار دادند.

 

بازگشت