خبر

1399/09/25 - 12:17   87

برگزاری کارگاه آموزش اطفاء حریق در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

کارگاه آموزشی آتش‌نشانی و اطفاء حریق در محل کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان برگزار شد.

کارگاه آموزشی آتش‌نشانی و اطفاء حریق در محل کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور پرسنل اداری و تولیدی برگزار شد، طریقه استفاده از خاموش‌کننده‌های پودری، گازی و co2 و همچنین شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی به‌صورت تئوری و عملی توسط مدرس آتش‌نشانی و اطفاء حریق آموزش داده شد.

مقابله با آتش‌سوزی ناگهانی، ارتقای سطح دانش کارکنان، نحوه اطفاء حریق و عکس‌العمل مناسب در شرایط اضطراری از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بود.

همچنین عوامل مؤثر در ایجاد آتش‌سوزی، انواع آتش سوزی‌ها، آشنایی با کپسول‌های آتش‌نشانی قابل حمل و نحوه انتخاب  یک کپسول مناسب از دیگر موضوعاتی بودند که در این کارگاه مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

بازگشت