خبر

1399/10/20 - 15:06   79

اخبار کوتاه از «کارخانه مخمل و ابریشم کاشان»

اخبار کوتاه از «کارخانه مخمل و ابریشم کاشان»

- پاداش شرکت برق اصفهان از مخمل و ابریشم کاشان

شرکت توانیـر استان اصـفهان، با توجه به میزان همکاری شرکت مخـمل و ابریشم کاشان به علّت کاهش پیک بار برق تابستان ۱۳۹۹، مطابـق با قوانیـن ابلاغ شده، از کسـر مبلغ قابل توجهی از صورت حساب آذرماه شرکت، به عنوان پاداش همکاری خبر داد.

 

- مسابقه کتابخوانی

به مناسبت هفتـه کتاب و کتابخوانی، مسابقه فرهنگی از کتاب «برش‌هایی از زندگانی پیـامبر اکرم از آغاز تا پرواز» بین کارکنان شرکت مخمل و ابریشم کاشان برگزار و جوایزی به برندگان اهداء شد.

 

- قدردانی از خانواده شهدا

به مناسبت هفته بسیج، مدیریت محترم عامل شرکت مخمـل و ابریشم کاشان، تعداد ۵۰ بسته از محصولات شرکت را به رسم یادبود، به اعضای محتـرم بسیـج و خانواده‌های  معظّـم شهدا اهداء، و از آنها تشکّر و قدردانی کرد.

بازگشت